Zajęcia SI (Integracja Sensoryczna) w Legionowie

Zajęcia SI (Integracja Sensoryczna) w Legionowie

Zajęcia SI (Integracja Sensoryczna) to często polecana forma terapii dla dzieci, również jako uzupełnienie zajęć z psychologiem, terapii pedagogicznej czy logopedycznej.

Integracja Sensoryczna jako metoda terapeutyczna

Jako metoda terapeutyczna pojawiła się w Polsce w 1993 roku. Sam termin określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych płynących przez receptory. SI jest po to, aby te wrażenia zostały uporządkowane i zorganizowane tak, żeby organizm mógł je najlepiej wykorzystywać. Oznacza to, że mózg odbiera pochodzące ze wszystkich zmysłów informacje, rozpoznaje je, interpretuje, łączy i korzysta z nich, w celu wytworzenia adekwatnej reakcji organizmu.

 

Zaburzenia Integracji Sensorycznej

Nieprawidłowa integracja sensoryczna nie wynika z uszkodzenia narządów zmysłów. Przejawia się zaburzeniami, które pojawiają się, gdy układ nerwowy nieprawidłowo organizuje bodźce. Dokładniej chodzi o nieprawidłowości w przetwarzaniu bodźców sensorycznych w obrębie systemu:

  • Czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego)
  • Przedsionkowego
  • Słuchowego
  • Wzrokowego
  • Węchowego

Najczęściej spotyka się nadwrażliwość dotykową, która bardzo często współwystępuje z nadpobudliwością psychoruchową. Ponadto, u dzieci często diagnozowane są problemy z zaplanowaniem i wykonaniem nowych czynności ruchowych oraz tzw. niepewność grawitacyjna.

 

Diagnoza SI

Diagnoza SI jest podstawą do rozpoczęcia zajęć integracji sensorycznej. Jej częścią jest szczegółowy wywiad z rodzicami. Ważne jest to, że oprócz pracy na zajęciach (średnio raz w tygodniu), rodzice wykonują pracę z dzieckiem w domu. Warto zaznaczyć, że częścią terapii SI jest dieta sensoryczna.

Zaleca się zdiagnozowanie dziecka, które ma trudności w uczeniu się. Problemy w zakresie integracji sensorycznej wyrażają się poprzez nadpobudliwość, problemy w skupieniu uwagi, w opóźnieniach w rozwoju mowy, impulsywności, trudnościach np. w rysowaniu, kłopotach z czytaniem, pisaniem. Oprócz tego lampka sygnalizująca powinna się zapalić, gdy dziecko ma trudności w funkcjonowaniu społecznym i nawiązywaniu kontaktów.

 

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia SI nie polega na uczeniu konkretnych umiejętności. Do tego, w zakresie np. komunikacji, zalecane są zajęcia TUS. Terapia SI polega na usprawnianiu pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego. Terapeuta stymuluje zmysły dziecka przy zastosowaniu odpowiednich technik. Wykorzystuje się np. zabawę ukierunkowaną prowadzoną przez specjalistę, aby wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne i pracować w celu uzyskania poprawy.

Terapia SI ma status wspomagający i po uprzedniej diagnozie, zalecana jest dzieciom z ASD, ZD, FAS oraz ADHD. Łącznie z treningami umiejętności społecznych i warsztatami dla rodziców, stanowi formę wieloaspektowej pomocy dziecku.

 

Zajęcia SI Werbena Legionowo

Jeśli zauważasz niepokojące zachowania u dziecka, nie do końca wiesz z czego one wynikają. Może dziecko skarży się na zbyt przylegające ubrania, drapiące metki, potyka się i obija. Nie czekaj, skonsultuj się z naszą fizjoterapeutką, specjalistką SI.

Zapraszamy na konsultacje, diagnozę i zajęcia SI do Poradni Psychologicznej Werbena.

Kontakt:
tel.: 606 666 279

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *