TUS - Trening Umiejętności Społecznych Legionowo

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to zajęcia, dzięki którym możemy pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności. Lepsze funkcjonowanie w sytuacjach społecznych i kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, to tak naprawdę inwestycja na całe życie. Wszystko, czego uczymy się na treningu, z powodzeniem dzieciaki wykorzystują na co dzień.

Trening Umiejętności Społecznych, czyli co?

Trening umiejętności społecznych to cykl zajęć, dzięki którym dziecko ma szansę przećwiczyć zachowanie w konkretnych, trudnych dla niego sytuacjach. TUS ma za zadanie poprawiać funkcjonowanie dzieci wśród innych ludzi. Pod uważnym okiem terapeutów i przy zastosowaniu intensywnych metod aktywizujących uczestnicy mają możliwość obserwowania, analizowania i wyciągania własnych wniosków. Nabywają oni umiejętności, z których korzyści będą odnosili w ciągu całego życia. Należą do nich: inicjowanie i właściwie prowadzenie rozmowy, dyskutowanie, wyrażanie krytyki, regulowanie własnych emocji, odmawianie, rozwiązywanie konfliktów i wiele, wiele innych.

Zajęcia dla maluchów trwają 50 minut każde, zajęcia dla dzieci starszych trwają 80 minut każde. Podczas spotkań zajmujemy się trenowaniem umiejętności. Rozmawiamy o emocjach oraz krok po kroku pokazujemy i ćwiczymy możliwości poradzenia sobie z zachowaniem pod wpływem silnych emocji. Wszystko to zgodnie z autorskimi scenariuszami zajęć tworzonymi dla konkretnej grupy dzieci przez nasze prowadzące.

TUS – gdzie?

W Twoim sąsiedztwie:

  • Legionowo, Błękitne Centrum

TUS Legionowo – dla kogo?

To zajęcia skierowane dla dzieciaków, które mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, nie radzą sobie z emocjami, nie wiedzą jak się zachować w różnych sytuacjach społecznych. Dla tych nieśmiałych i tych, które są zawsze w ruchu a na zajęciach uczą się trochę zwolnić. To doskonałe zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Legionowo – szczegóły:

Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 15 lat na zajęcia TUS.

  • tworzymy całkiem nowe grupy, każde dziecko zaczyna z tego samego poziomu, możliwa jest integracja grupy i stworzenie idealnych warunków dla każdego
  • przyjazne ceny
    – 1000 zł za cykl dwunastu 80 minutowych zajęć
    – 750 zł za cykl dwunastu 50 minutowych zajęć (dzieci młodsze)
  • trenujemy w małych grupach – max. 6 osób
  • grupy wiekowe : 5-6, 7-9, 10-12, 13-15
  • zajęcia prowadzą dwie certyfikowane trenerki TUS

Nowy autorski program!

Ilość miejsc topnieje jak śnieg w dodatnich temperaturach – zapisz dziecko teraz!

tel.: 606 666 279
e-mail: kontakt@poradniawerbena.pl