mgr Patrycja Bartosińska
pedagog

mgr Patrycja Bartosińska

Ukończyła Pedagogikę Specjalną na wydziale Terapia Pedagogiczna, WWR Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Od lat mam przyjemność pracować z dziećmi. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam ucząc dzieci języka niemieckiego. Jestem certyfikowanym lektorem języka niemieckiego.

Pracowałam przede wszystkim z dziećmi z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi. Wtedy narodziła się myśl zdobycia wykształcenia w tym kierunku i pracy z dziećmi z specyficznymi i specjalnymi problemami.

Od dwóch lat pracuję w Zespole Przedszkolno-Szkolnym nr 2 w Legionowie jako nauczyciel wspomagający. Realia szkolne, problemy uczniów jak również ich rodziców są mi dobrze znane.

Jestem certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych (TUS)i w trakcie kończenia szkolenia na trenera zastępowania agresji.

Szczególnie interesuje mnie praca z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania i niesienie im pomocy w ich przeżyciach. Dlatego też cały czas odbywam dodatkowe szkolenia w tym kierunku:

– „Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów”

– „ Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole”

– „Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją”

Szkolenie Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniówTrening Umiejętności Społecznych TUS Terapia rękiTrening Zastępowania Agresji TZA

Kontakt

Legionowo
606 666 279
kontakt@poradniawerbena.pl