mgr Agnieszka Wojciuk
logopeda

mgr Agnieszka Wojciuk

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Kierunek studiów został utworzony przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem medycznym, dzięki czemu miałam możliwość uczenia się mojej profesji nie tylko w gabinetach logopedycznych, ale również w szpitalach na oddziałach: otolaryngologicznym, foniatrycznym, neurologicznym,  ortodontycznym, chirurgii szczękowej i rehabilitacji.

Ukończyłam szkolenia “Asystent osób z autyzmem”, ” Trener dziecięcy kompetencji społecznych”, “Wspomaganie i alternatywne formy komunikacji”.

Jako logopeda pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zajmuję się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii osób z autyzmem i zaburzeniami artykulacyjnymi o różnym podłożu, opóźnionym rozwojem mowy, rozszczepem wargi i/lub podniebienia,  dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami neurologicznymi.

Do mojego zawodu podchodzę profesjonalnie i z ogromną pasją.

Kontakt

Legionowo
606 666 279
kontakt@poradniawerbena.pl