mgr Justyna Kordowiecka – Żmijewska
seksuolog, terapeuta par

mgr Justyna Kordowiecka – Żmijewska

Jestem psychologiem, seksuologiem, terapeutą par, psychoterapeutą integracyjnym w procesie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii, prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia, posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej. Posiadam również kwalifikacje pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach: oświatowych, medycznych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, Zakład Seksuologi Sądowej PTS), sądowych, organizacjach pożytku publicznego oraz w gabinetach prywatnych. Ponadto uczestniczę w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym jako biegły (ad hoc). Opiniuję osoby podejrzane, bądź oskarżone o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, a także osoby, co do których dyrektor zakładu karnego złożył wniosek o uznane ich za osoby stwarzające zagrożenie. Zajmuje się również diagnostyką funkcji poznawczych, osobowości. Ukończyłam liczne szkolenia między innymi z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, racjonalnej terapii zachowań czy elementów terapii poznawczo-behawioralnej. Moja praca podlega regularnej superwizji. W swojej pracy wykorzystuję metody różnych nurtów terapeutycznych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta.

Kontakt

Legionowo
606 666 279
kontakt@poradniawerbena.pl